image Kategorie image
+AKCE / VÝPRODEJ
+Speciální zařízení
+Ventilátory
+Příslušenství ventilátorů
+Rekuperační jednotky
+Digestoře
+Ventilační turbíny
+Komponenty VZT rozvodů
+Montážní příslušenství
+Vzduchovody
+Distribuční elementy
+Revizní dvířka
+Elektro
+Měření a regulace
+Vodo-Topo
+REVER - hliníkové profily
image Novinky víceimage
image
GT4/09-Promilen Samolepící těsnění 4x9mm / 250m
GT4/09-Promilen Samolepící těsnění 4x9mm / 250m
693,00 CZK
image

 

Zásady zpracování osobních údajů (ke stažení ve formátu PDF)

1. Osobní údaje a jejich zpracování


1.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

(a) Provozovatel tohoto internetového obchodu, Ing. Martin Ušela (dále jen Ventilátory Zlín) a kamenná prodejna VENTILÁTORY ZLÍN, Karel Ušela (dále jen společně Ventilátory Zlín) zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s dokončením objednávky:

 • jméno a příjmení
 • popřípadě název společnosti
 • doručovací adresa
 • popřípadě fakturační adresa
 • platební údaje
 • e-mailová adresa
 • telefon

Pokud máte navíc vytvořený zákaznický účet, může zároveň docházet ke zpracování dalších údajů, které při registraci dobrovolně poskytnete anebo uvedete v prostředí vašeho zákaznického účtu.

(b) Vaše e-mailová adresa slouží jako váš identifikátor (v případě založení zákaznického účtu představuje přihlašovací jméno zákazníka) a rovněž slouží pro veškerou komunikaci. Na vaši e-mailovou adresu vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání, stejně jako vyrozumění, že vaše zásilka je připravena k osobnímu vyzvednutí.

(c) Osobní údaje jsou v případě, že nakupujete bez registrace, tj. bez vytvoření zákaznického účtu, zpracovávány za účelem dokončení objednávky a jejího vyřízení (realizace objednávky). Pokud nám poskytnete osobní údaje v souvislosti s vytvořením vašeho zákaznického účtu, použijeme je zejména pro správu zákaznického účtu tak, jak je uvedeno v bodě 1.3 (a).

(d) Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (blíže viz bod 1.4).

(e) Při návštěvě našich webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele.

(f) Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. dopravci, logistické firmy, banky atd. potřebné údaje k vyřízení vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením vaší objednávky.

Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z vašich osobních údajů:

 • Ing. Martin Ušela
 • VENTILÁTORY ZLÍN, Karel Ušela
 • PPL
 • Geis
 • Toptrans
 • Komerční banka
 • Česká spořitelna


1.2 Formulářové údaje

Na webových stránkách firmy Ventilátory Zlín můžete využít v rámci své činnosti některé formuláře, pomocí nichž nám zašlete své údaje. Nejedná-li se o osobní údaje, budou údaje ve formulářových polích uloženy a statisticky vyhodnoceny. V případě, že se jedná o osobní údaje, budou tyto údaje pro statistické účely vyhodnocovány, jen pokud dojde k úspěšnému odeslání údajů z formuláře.


1.3 Uživatelský účet na www.VentilatoryZlin.cz a nákup bez registrace

(a) Pomocí registrace si můžete zřídit uživatelský účet, který je zabezpečen heslem (dále jen „uživatelský účet“). Založením uživatelského účtu získáváte přímý přístup ke svým údajům; můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání Novinek.

(b) Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu uživatelský účet, můžete v našem e-shopu rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako host. V takovém případě dochází ke zpracování pouze těch osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s dokončením vaší objednávky.

(c) Založením svého uživatelského účtu berete na vědomí, že budeme zpracovávat vámi sdělené osobní údaje a informace uložené ve vašem uživatelském účtu. Pokud nám udělíte souhlas, budeme současně vyhodnocovat vaše uživatelské chování, abychom mohli zobrazovat obsah upravený přímo pro vás.

(d) V případě, že si nebudete přát služby uvedené v bodě 1.3 (c), můžete svůj uživatelský účet a osobní údaje v něm v sekci „Můj účet“ kdykoliv vymazat a objednat si jako host, tj. bez registrace na našich webových stránkách.


1.4 Novinky e-mailem (obchodní sdělení)

(a) Pokud jste v objednávkovém formuláři zaškrtli možnost „Novinky e-mailem“, budeme vám e-mailem zasílat Novinky.

(b) Jestliže si v budoucnu nebudete přát další Novinky, můžete se kdykoli z odběru odhlásit a to těmito způsoby:

 

 • můžete se z odběru odhlásit přímo v sekci „Můj účet“, v části "Osobní údaje" a to odškrtnutím políčka „Přihlásit se k odběru novinek“
 • můžete nás kontaktovat e-mailem: info@VentilatoryZlin.cz
 • zrušení odběru můžete rovněž provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém e-mailu s Novinkami.

(c) V případě, že se z odebírání Novinek odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.


1.5 Adresná reklama

(a) Naším cílem je neustále zkvalitňování našich služeb, tak abychom mohli pro naše zákazníky vytvořit takové webové stránky, které zajistí uživatelům jejich snadné ovládání, a které jim umožní zobrazení reklamy, která bude odpovídat přímo jejich zájmům. Proto, abychom mohli reklamu účelně přizpůsobit vašim zájmům (např. v rámci zasílání Novinek), využíváme vámi zaslané informace a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří například informace o proklicích, jaké produkty jste si na našich webových stránkách prohlíželi, informace o vašem počítači a internetové připojení, údaje získané z operačního systému a platformy, údaje o datu a času návštěvy naší webové stránky a rovněž jaké Novinky jste si otevřeli.

(b) S veškerými informacemi, které v souvislosti s adresnou reklamou o vás získáme, nakládáme zásadně v pseudonymizované podobě, abychom omezili rizika související se zpracováním vašich osobních údajů.

(c) V případě, že si nepřejete dostávat adresnou reklamu, můžete ji kdykoliv odmítnout. Pro odvolání souhlasu s naší adresnou reklamou se můžete obrátit přímo na naši zákaznickou linku uvedenou v zápatí těchto Zásad.

2. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

2.1 Zabezpečení osobních údajů

(a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

(b) Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení vaší činnosti v zákaznickém účtu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Firma Ventilátory Zlín nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci firma Ventilátory Zlín přímo způsobila.


2.2 Doba uchovávání

(a) Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je firma Ventilátory Zlín povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


2.3 Práva subjektů údajů

(a) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

(b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

(c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které firma Ventilátory Zlín potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.


2.4 Kontaktujte nás

(a) V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím:

 • kontaktních údajů, které naleznete na našich webových stránkách
 • e-mailové adresy info@VentilatoryZlin.cz
 • na adrese či telefonním čísle uvedené v zápatí těchto Zásad.

(b) To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.

Kontakt:

Ing. Martin Ušela (e-shop)
Nad Školou 380
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

VENTILÁTORY ZLÍN, Karel Ušela
Na Gruntech 196
763 11 Zlín - Lužkovice

Telefonní číslo: +420 577 902 245


image Rychlé hledání image
image
 
Vložte hledaný text nebo přejděte na Pokročilé vyhledávání
image
image AKCE týdne víceimage
image

Ventilátor T100G se zlatou čelní deskou

 

Pouze za 319,-Kč bez DPH

 

image
image Nákupní košík víceimage
image
Váš košík je nyní prázdný
image
image Doprava víceimage
image

DOPRAVA ZDARMA!

Platí pro maloobchodní zákazníky při objednávce nad 4000,-Kč bez DPH. (nevztahuje se na nadrozměrné zboží - viz. Obchodní podmínky).

image
image Nejprodávanější image
image
01.QIPCLAMP Kovová spona pro pásku QIPBAND
02.S19272 Flexo šňůra PVC 2x 0,75mm2, 2m, černá (KF-H1 H03VVH2-F)
03.VR100P Větrací mřížka kruhová, šedá
04.Nosníková svorka M8
05.QIP-C 165 Kovová rychlospona - VÝPRODEJ!
06.QIP-S Kovová spona pro QIP-L
07.G125-1,5 Flexo potrubí Gflex 1,5m
08.MR 3010P Větrací mřížka čtyřhranná, šedá
09.SCP 4,2x16 - 1ks Samovrtný šroub
10.G100-1,5 Flexo potrubí Gflex 1,5m
image
image Odeslat odkaz přátelům image
image
 
Toto by Vás mohlo zajímat
image